Újévi köszöntés a Püspökségen

Az új esztendő első napján, a Budapesti Egyházközség templomában népes gyülekezet áhítatában hirdette az újévi üzenetet Rázmány Csaba püspök.

Az eltelt év küzdelmeiről szólva hangsúlyozta egyházunk tántoríthatatlan célkitűzéseinek megvalósítását, megköszönve a hívek nagy többségének segítségét, elszakíthatatlan hozzáállását a közös álmok és tervek érdekében. Kifejezésre juttatta azt is, hogy csak az összefogás teremthet igazi elemelkedést, a további félrefaragás nem hozhatja meg egyházunk áhított megerősödését.

Az istentiszteleti szertartás után Balázsi László egyházi főjegyző-püspökhelyettes felolvasta legfőbb egyházi vezetőnk, a főpásztor újévi köszöntőjét, amelyet remélhetőleg minden gyülekezetünkben meghallgathattak híveink.

Ezután Dr. Bardócz-Tódor András, a gyülekezet gondnoka köszöntötte a megjelent híveket, kifejezve újévi jókívánságait.

A templomból a gyülekezet nem otthonába távozott, hanem a tanácsterembe, ahol állófogadás várta. A gyülekezeti terem minden helyét elfoglalták azok, akik nem siettek haza, vagy akiket valamilyen más ok nem vitt el ebből a közösségből. A fogadás bevezetéseként Balázsi László egyházi főjegyző-püspökhelyettes üdvözölte az egyházvezetést és minden egyháztagot. Köszöntőjében kitért arra, hogy mennyi ragyogó sikert hozott az elmúlt esztendő, ami szinte kikövetelte az illetékesektől, hogy felfigyeljenek egyházunk olyan megvalósításaira, amelyekhez hasonlót az előző évek nem ismertek.

Hangsúlyozottan kérte, hogy mindazok, akiket a hívek megválasztottak arra, hogy felelősségteljesen vezessék e közösséget, fogjanak össze, álljanak szorosan egymás mellé, és támogassák minden erejükkel azokat, akiket a legmagasabb egyházi funkciókra kijelöltek az elkövetkezendő időszakra.

Az üdvözlő szavak után Mikó István egyházi főgondnok az eltelt év gondjairól, tapasztalatairól szólt. Kifejtette, hogy mennyi nehézséggel állunk még szemben, de ezek mellett bel- és külföldön mennyi sikert mondhatunk magunkénak. Reményének adott hangot, amikor arról szólt, hogy ingatlanügyeink rendezése eredményeként talán anyagi gondjaink enyhülni fognak, és az átélés helyett már igazi építésre fordíthatjuk minden erőnket híveink, gyülekezeteink érdekében.

Főgondnokunk is jövendőnk biztos alapját az összefogásban, az együttműködésben jelölte meg.

Főpásztorunk néhány üdvözlő szava után sor került a szeretetvendégségre, amely alatt sok-sok – úgy érezzük! – tartalmas és irányt mutató, kötetlen beszélgetésre került sor a megjelentek között, amelyeknek – Isten adja! – legyen meg az új esztendőben minden elképzelhető eredménye, gyümölcse.

/2002. 01./

B. L.